Original organic taste from Vietnam

ABOUT US

Hat Duong World Joint Stock Company (HANUTI) specializes in manufacturing and trading products of two brands: Hat Duong food, and Giot Lanh beverage

Play Video
Brand
Hat Duong

Hat Duong is a Vietnamese original nutritional nut brand built based on a strict high quality control production system according to international organic standards from growing regions to the end products

Growing region

Certified organic

Manufactory

Certified organic

Product

Certified organic

Brand
Giot Lanh

Giot Lanh produces Vietnamese indigenous fruit syrups with natural, unique flavors and especially good for health. The products are developed closely with the essential health care needs and taste of the users. Like Hat Duong, the foundation of Giot Lanh is also built on the strict production system from growing regions to the final products

Growing region

Choosing the best ones in Vietnam

Manufactory

Certified HACCP

Product

07 local siroups

NEWS

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) thành phố Hà Nội 2023

Ngày 16/06, Hội nghị công bố quyết định, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022, kết hợp trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP đã chính thức diễn ra.

Read more
HANUTI với sứ mệnh phục hồi, phát triển các giống hạt bản địa và bảo tồn đa dạng sinh học

Trong hành trình của mình, HANUTI chú trọng đến việc bảo tồn, phục hồi và phát triển các giống hạt bản địa giàu dinh dưỡng và có chất lượng cao kết hợp với phương pháp canh tác luân canh, xen canh, quản lý cỏ, canh tác hữu cơ không sử dụng hoá chất.

Read more
Hanuti và Hạnh Silk hợp tác phát triển vùng nguyên liệu chuẩn hữu cơ tại Vũ thư, Thái Bình

Với mục đích mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu hạt chất lượng phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu, trên cơ sở kết quả khảo sát, lấy mẫu đất, nước phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu hạt…

Read more
Người mang Giọt lành đến cho Hà Nội

Tôi gặp Lại Ngọc Thanh – Giám đốc điều hành Cty CP Thế giới Hạt Dưỡng (Hanuti) trong xưởng chế biến tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Read more
Nông nghiệp hữu cơ Hà Nội cần trợ lực phát triển

Ngành nông nghiệp Hà Nội khẳng định, sản xuất hữu cơ là xu thế tất yếu để hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường…

Read more
Liên kết sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị nông sản

Ngành nông nghiệp Hà Nội đã phát huy vai trò của liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc.

Read more
Hanuti chung sức tạo sinh kế cho người dân

Một trong những mục tiêu quan trọng được công ty Cổ phần Thế giới Hạt Dưỡng (HANUTI) đưa ra đó là đào tạo nhân lực, xây dựng thương hiệu, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng. Qua đó, tạo sinh kế cho…

Read more